нова фабрика

СТРОИТЕЛСТВО НА ОЩЕ ЕДНА ФАБРИКА
ЗА ПЯНА

Извадка от пресата (вестник HNA) от 26.06.2014

През последните 10 години Брекле се превърна в един от най-значимите производители на матраци и тапицирани легла за цяла Европа. Със създаването на още една фабрика за производство на пяна, Брекле перфекционира затворения кръг на производство, като при това работи екологично.

Отпада досегашният дълъг път на доставка. С изграждането на новите производствени и складови помещения (на стойност от 22 милиона евро) Нортхайм се позиционира като основно седалище на фирмата Брекле и за в бъдеще като единственото място за производство на фирмата.

Със завършването на халето постепенно започва пускането в експлоатация на собственото ни производство на пяна. „Фактът, че сами произвеждаме пяната, ни спестява разходи и същевременно опазваме околната среда“, казва управителят на фирмата и ръководител продажби Михаел Брекле. Собственото производство на пяна ни спестява седмично транспорта на почти 100 камиона, с които се доставяше до сега пяната за производство на матраци от различните производствени звена на фирмата. За в бъдеще в едно от новопостроените халета пяната ще се произвежда директно от цистерните с доставените течни суровини. За целта в отделна нова сграда беше изградена почти 40 метрова напълно автоматична инсталация за производство на пяна на цена от около 3 милиона евро.

Към производството на пяна е присъединен и реактивен склад /намиращ се също в новопостроено за целта хале/, в който произведените блокове студена пяна да изстиват, т.н. ланг-блок склад, към който е присъединена инсталация за нарязване на вече произведените и изстинали блокове пяна.

Със застрояването на комплекса от общо 10 000 кв.метра производствени и складови площи, построени върху закупения терен, намиращ се в непосредствена близост до сега съществуващия фирмен ареал, Брекле иска да подсигури бъдещето на семейната фирма.

Зигфрид Брекле: “Да си произвеждаш сам пяната и така да пестиш разходи – това е актуалната тенденция на днешното време“.

С годишен оборот от 60 милиона евро фирма Брекле е един от трите най-големи производители на матраци в Германия и представлява значителен капацитет за цяла Европа. В Нортхайм 400 работника ежедневно произвеждат от 2 500 до 4 000 матрака. С пускането в експлоатация на новите мощности ще бъдат разкрити 10 нови работни места.