Награда

ПРИСЪЖДАНЕ НА ОТЛИЧИЕТО „Der blaue Engel“

Високия приз „Der blaue Engel“ се присъжда (в Германия) за иновативно разработване на продукти, тествани според RAL и LGA. Наградата „Der blaue Engel“ е първото и най-старо отличие /щемпел, сертификат/ в областта „здравословно и екологично“ и с нея се отличават екологични продукти с много високо качество - опазващи Вашето здраве и съвместими с околната среда.

 

Наградата е основана (в Германия) през 1977 г. по инициатива на вътрешния министър и министъра на околната среда като пазарен инструмент на политиката по опазване на околната среда, чрез който на доброволни начала се сертифицират положителните качества на предлаганите продукти.

Сертификатът “Der Blaue Engel” (в превод “Синият ангел”) насърчава опазването на околната среда, но също така е в защита и на самите потребители. С него се сертифицират предложени продукти, които са екологични в цялостната си същност – съвместими с природната среда - и в които същевременно са заложени големи изисквания към здравето на работниците и на самия потребител. Пестеливо влагане на суровини в производството, характеристики за употреба, дълготрайност и разграждане – всички тези аспекти са от голямо значение.

Продуктите, на които е присъден сертификатът “Der Blaue Engel”, носят логото на отличието директно върху продукта. Организациите, които стоят зад приза за опазване на околната среда “Der Blaue Engel” в Германия са: Министерството по опазване на околната среда както и RAL – немски институт за техническа безопасност на продуктите и услугите. Присъждането на високото отличие за екология става по преценка на независимо жури. Службата по опазване на околната среда в Германия между другото е отговорна и за разработването на изискванията и предпоставките, на които трябва да отговарят продуктите, за да бъдат допуснати до разглеждане за сертифициране.

Повече информация ще получите на: www.blauer-engel.de