Уважаеми потребители,
бяха засечени хакерски атаки срещу сайта ни, затова Ви молим да внимавате с получени до този момент писма, за които се съмнявате, че са изпратени от наш служител. При подобен случай, препратете ни писмото на info@breckle.bg и се свържете с нас веднага на телефон 02 958 95 12.

Продажби в България

Продажбите в България се извършват съгласно действащото законодателство на РБългария чрез фирма Логинекс ООД. Не всички продукти от производствения асортимент са в програмата за България. Подробна информация за всички продукти и условия на продажба ще получите в Изложбената зала на фирмата. Влез на контакти.