Уважаеми потребители,
бяха засечени хакерски атаки срещу сайта ни, затова Ви молим да внимавате с получени до този момент писма, за които се съмнявате, че са изпратени от наш служител. При подобен случай, препратете ни писмото на info@breckle.bg и се свържете с нас веднага на телефон 02 958 95 12.

ИМПРЕСИЯ

Интернет страницата www.brekle.bg е българската версия на www.breckle.de.
Отговорни за съдържанието съгласно § 5 TMG (телемедиен закон в Германия) за www.breckle.de:


Breckle® GmbH
производител на тапицирани легла и матраци

Breckle GmbH
Postfach 1163
D-37141 Northeim

Lange Lage 6-8
37154 Northeim
тел: 05551-6097-0
факс: 05551-6097-60
управител: Siegfried Breckle

Номер от търговския регистър на Германия HBR 130076
Amtsgericht Göttingen
идентификационен номер: DE 116208741

отговорен за съдържанието:
Michael Breckle

отговорен за българската версия:
Логинекс ООД

снимков материал:
собствен / fotolia.de / istockphoto.de. Разбира се сме на Ваше разположение за детайлна информация и доказателства за използвания снимков материал.

ПРАВНИ УКАЗАНИЯ

 1. Съдържание на интернет страницата
  Авторът и обслужващият тази интернет-страница не носят отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Изключена е по принцип и всякаква отговорност относно материални или нематериални щети, възникнали директно или индиректно от ползването или неизползването на предоставената на тази интернет страница информация, както и възникнали от ползването на сгрешена или непълна информация . По принцип се изключват всякакви съдебни претенции за щети, възникнали от ползването или неползването на публикуваната тук информация, както и ако информацията е била непълна, недостатъчна, или погрешно преведена. Съдържанието на тази интернет страница е напълно необвързващо и незадължително. Авторът и обслужващият тази интернет страница си запазват изричното право да променят, допълват или изтриват цели страници, или части от страниците по всяко време, без предварително уведомление, както и временно или окончателно да прекратят публикуването на тази интернет страница. Без отговорност за евентуални грешки и технически промени.
 2. Препратки и линкове
  При директни или индиректни препратки към чужди интернет-страници (“линкове”), авторът не носи съдебна отговорност за тяхното съдържание, освен в случаите когато му е било известно, че там съществува противозаконно деяние и е имал техническата възможност да го ограничи, изключи или предотврати. Тук авторът и обслужващият тази интернет страница изрично декларират, че към момента на създаване на линковете към другите интернет страници не е забелязано противозаконно съдържание. За актуалното или бъдещо изображение на линк-страниците, както и към тяхното съдържание или авторство, създателят и обслужващият тази интернет-страница нямат нито отношение, нито влияние. Ето защо категорично се дистанцираме от съдържанието на всички чужди страници, свързани с линк към тази, което е било променяно след създаването на линка. Това важи за всички линкове и препратки от нашите интернет-предложения. За противозаконно, грешно или непълно съдържание на тези интернет-страници, както и за евентуално възникнали щети от ползването или неползването на публикуваната там информация, отговорност носи единствено и само създателят на съответната страница, свързана с тази чрез линк, а не направилият препратката.
 3. Авторско право и марково право
  Авторът се стреми във всички публикации да спазва авторските права на използваните графики, озвучителни документи, видеоклипове и текстове, да използва собствено създадени графики, озвучителни документи, видеоклипове и текстове или да прибягва към свободни от лиценз графики, озвучителни документи, видеоклипове и текстове. Всички използвани в съдържанието на тази интернет страница запазени марки, знаци, графики и други подлежат неограничено на разпореждането на тези, които са вписани като техни притежатели според законите на марковото право. От самото споменаване на марката не трябва да се прави извода, че тя вече не е защитена собственост на трето лице! Текстови, образни и други материали, създадени от автора на тази интернет страница са изключителна негова собственост – авторско право. Използването или копирането на тези графики, музика, видео или тексови материали в други електронни или печатни издания без изричното писмено разрешение на собственика е абсолютно забранено.
 4. Коректност, защита на данните
  Ако някъде на тази интернет страница съществува техническата възможност да изпращате Ваши лични или фирмени данни (имейл, имена, адреси), то това е напълно доброволно и става единствено и само по Ваше лично желание. Може да използвате услугите на тази интернет страница и като анонимизирате тези данни (в случай, че такава техническа възможност съществува).
 5. Правно действие и изключване на отговорността
  Тази интернет страница е немската интернет страница на фирма Breckle, преведена на български език. За ползването на интернет страницата важи правото на Федерална Република Германия / Република България. В случай, че части от текста на тази страница не отговарят на актуалното правно законодателство, това не прави останалата информация невалидна – тя остава в сила. Ограничението на отговорността важи за съдържанието на интернет страниците, свързани с линк към тази интернет страница. В присъда от 12 май 1998 г. окръжният съд в Хамбург се произнесе, че отговорност за съдържанието на интернет страницата, свързана с линк носи и този, който създава линка. Тази отговорност може да бъде изключена, само когато създателят на линка предварително и категорично се разграничи от съдържанието на страницата с препратка. Ние имаме създадени линкове от тази страница към други интернет страници. За всички тези линкове важи: ние категорично заявяваме, че нямаме никакво влияние към дизайна или съдържанието на тези страници. Ето защо се дистанцираме категорично от цялото съдържание на интернет страниците, свързани с линк към нашата. Тази декларация важи за всички линкове, посочени от тази интернет страница, както и за линковете, препратките и съдържанието на свързаните с нас страници към други (последващи) интернет-страници.